Högskoleprovet öppnar dörren till drömutbildningen

Skriven den 9 September, 2011

Högskoleprovet skrivs av tiotusentals människor årligen, varav de flesta hoppas på att förbättra sina chanser till att bli antagna till högskola eller universitet. Då en betydande del av platserna till alla utbildningar tillsätts just på urval av högskoleprovsresultatet kan man verkligen säga att högskoleprovet kan öppna dörrarna till ens drömutbildning.
Man kan skriva högskoleprovet på en rad provorter. Generellt sett är orten man får skriva på kopplad till postnumret man bor på. Högskoleverket försöker placera alla provskrivare för att minimera resvägen, dock kan det ändå bli en rätt lång sträcka man får resa om man bor i ett glesbefolkat område med få provorter. Ibland kan man också få ändra provort även efter att man har anmält sig, ifall man t.ex. flyttat efter att man gjort anmälan, eller om man befinner sig på annan plats än ens hemort. I dessa fall brukar det gå bra så länge som den nya provorten inte är fullbelagd.

Tips för att lyckas på högskoleprovet

Förberedelser, förberedelser och återigen förberedelser – det är det som krävs för att skriva ett bra resultat på högskoleprovet. Ju bättre förberedd du är, desto bättre resultat kan du uppnå. Ett bra tips är att träna på gamla högskoleprov. Glöm inte bort tidtagningen - för att få en bra bild över hur mycket tid du behöver på varje delmoment är det viktigt att försöka skriva gamla högskoleprov utan att överskrida den tid du har på dig om det skulle vara ”på riktigt”.

På så sätt kan du även få en bra bild över vilka moment som tar lite längre tid för just dig. Alla har ju olika typer av färdigheter, så det är bara naturligt att vissa delprov kommer ta längre tid än andra. Om du redan innan du skriver högskoleprovet är medveten om detta kan du också anpassa ditt provskrivande för att kompensera. Om du t.ex. vet att du behöver lite längre tid på dig för att klara läsförståelsemomentet, men är ruskigt snabb på ordkunskapen, kan du börja med ordkunskapen. På så sätt ser du till att du inte missar poäng på delar som du är bra på bara för att du gjort av med all tid på delar som du kanske är mindre bra på.

Börja förbered dig i god tid, för om du tar högskoleprovet seriöst är det faktiskt rätt tidskrävande. Skjut inte upp förberedelserna till sista veckan, desto snarare du börjar förbereda dig, desto större är chansen att du skriver ett toppresultat på högskoleprovet!

Lämna en kommentar


Annonser

Skriv egen artikel

Vill du skriva en egen artikel precis som den du läst ovanför? Läs mer om detta här...