Tillfälligt lager, använd lagerhotell

Skriven den 29 July, 2013

Ett tillfälligt lager behövs oftare än vad många tror, exempelvis måste gods lagerhållas under transport när det ska omlastas. Ofta görs detta på speditörens terminaler som fungerar som tillfälligt lager.

Likaså när gods transporteras på linjebilar längre sträckor och sedan ska köras ut till kunden, ställer linjebilarna som oftast går sina ordinarie rutter mellan städer sitt gods på den lokala terminalen och sedan omlastas godset till mindre turbilar som kör ut godset till kunden.

Andra behov kan vara exempelvis när en större sändning ska göra och mottagren inte har möjlighet att ta emot hela partiet av gods direkt i sitt lager. Då måste logistiken planeras och ett tillfälligt lager är en bra lösning.

Ett scenario kan vara, en avdelning ska lägga ned och all inredning måste rensas ut inom ett visst datum. Att transportera hela partiet direkt till mottagaren går inte eftersom mottagren har plastbrist på sitt lager. Speditören tar hela fraktuppdraget och anlitar ett lagerhotell att lagerhålla delar av partiet så godset kan levereras i omgångar till mottagaren.

Det blir lite dyrare frakt med fler omlastningar samt att beställaren får betala för lagerhållningen på lagerhotellet men det möjliggör uppdraget och på så sätt går leveranserna att genomföra.

Speditören levererar 10 % av partiet varannan dag från lagerhotellet till mottagaren och på så sätt blir avsändare av med allt gods inom sitt datum och mottagaren kan ta emot godset utan att utöka sin kapacitet som skulle blivit väldigt dyrt.

Lagerhotellen spelar en stor roll inom logistik och möjliggör sådan här leveranser. Ibland används lagerhotellen till att lagerhålla stora partier gods som beställts men inte får plats på grund av renoveringar, kapacitetsbrist mm.

Det är viktigt att denna variant av lagerhållning finns, annars hade kunderna behövs hyra externt lokaler och anställt personal till att sköta detta under en begränsad tidsperiod, det skulle bli mycket dyrt och tidskrävande för kunden att själv sköta detta.

Vi kan därför kostatera att lagerhotell fyller en viktig funktion.

Lämna en kommentar


Annonser

Skriv egen artikel

Vill du skriva en egen artikel precis som den du läst ovanför? Läs mer om detta här...